พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

ทรงพระเจริญ

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

ที่มา ภาพประกอบ    http://news.ksp.or.th/ggbook/gbook.php?Page=2

นางบุบผา  ชื่นปิติกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

อ้างอิง www.spa.ac.th

เริ่มต้น

นางบุบผา  ชื่นปิติกุล ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

facebook

    https://www.facebook.com/bubpha.chuenpiti

Advertisements