โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

 

 สมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอช้าง

 พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: