ศาสตร์เรื่องสั้น โดย คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร

ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4
Bangkok Creative Writing Workshop 4
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” ศาสตร์เรื่องสั้น
โดย คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2015 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้อง Freinds of bacc ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติวิทยากร :
นักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายจากนครศรีธรร­มราช เจ้าของฉายา “ลอง เรื่องสั้น” มีผลงานตีพิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 และได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลมากมาย ผลงานที่โดดเด่น เช่น รวมเรื่องสั้น เมืองน่าอยู่ เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2542, รวมเรื่องสั้น กอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2548 และชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 2 และรวมเรื่องสั้น เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงม­ากกว่า (วาระครบ 30 ปีการเขียนหนังสือ) เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2551 นอกจากนี้ จำลองยังได้รับการคัดเลือกเป็นนักเขียนราง­วัลรพีพร ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อสนับสนุนนักเขีย­นอิสระและทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องอี­กด้วย

 

Advertisements
%d bloggers like this: