การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการเขียนเรื่องที่เกิดจากจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน โดยมิได้ลอกเลียนเเบบใคร

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 4

ใบงานที่ 5

ใบงานที่ 6

ใบงานที่ 7

ใบงานที่ 8

ใบงานที่ 9

ใบงานที่ 10

ใบงานที่ 11

ใบงานที่ 12

ใบงานที่ 13

ใบงานที่ 14

ใบงานที่ 15

ใบงานที่ 16

ใบงานที่ 17

ใบงานที่ 18

ใบงานที่ 19

ใบงานที่ 20

ใบงานที่ 21

คิดบวก ชีวิตบวก แนวคิด จากท่าน ว.วชิรเมธี

Advertisements
%d bloggers like this: