โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

โคลงบทนำ

                                   ความรู้คู่เปรียบด้วย            กำลัง  กายแฮ

                         สุจริตคือเกราะบัง                         ศาสตร์พ้อง

                        ปัญญาประดุจดัง                           อาวุธ

                       กุมสติต่างโล่ป้อง                           อาจแกล้วกลางสนาม

           ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักมีหลักธรรมประจำใจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แนวทางต่างๆเป็นข้อคิดที่นักปราชญ์แต่โบราณรวบรวมไว้ดังปรากฏในโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ สมควรที่เราควรศึกษาและปฏิบัติตาม เพื่อขจัดความทุกข์ เพื่อสร้างกุศล และเพิ่มความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองต่อไป

         โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ เดิมเป็นภาษาอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักแปลและประพันธ์เป็นโคลงภาษาไทย โดยพระองค์ท่านทรงตรวจแก้และพระราชนิพนธ์โคลงนำบทอีกด้วย

อ้างอิง หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กระทรวงศึกษาธิการ

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

Advertisements
%d bloggers like this: