โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

 

 สมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอช้าง

 พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
 

%d bloggers like this: