กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้า ฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์

อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์_กรมขุนเสนาพิทักษ์

กาพย์ห่อโคลงพระพาสธารทองแดง

เป็น ไฟล์ Power Point ที่แสดงเนื้อหาพระราชนิพนธ์ ของ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์(เจ้าฟ้ากุ้ง)

ประกอบด้วยกาพย์ยานี ๑ บท และ โคลงสี่สุภาพ ๑ บท ทั้งกาพย์และโคลงมีใจความสำคัญอย่างเดียวกันสลับกันไปบทต่อบท
Advertisements
%d bloggers like this: