เวทีคนเก่ง 30 กันยายน 2556

แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เวทีคนเก่ง 

ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๖ เวลา  ๑๗.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

 

นักเรียนคนเก่งตัวแทนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

นางสาวเกษราพร  บริพันธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

นายนลธวัช  รักษาจิต  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

ครูผู้ฝึกซ้อม ควบคุม นางบุบผา  ชื่นปิติกุล

นักเรียนตอบปัญหาได้รับรางวัลเป็นแชมป์ ชนะคู่แข่งขัน ด้วยคะแนน ๔๔๐/๕๐ คะแนน

เชิญรับชมรายการ

รูปภาพการร่วมกิจกรรมบางส่วน

ให้กำลังใจ

ครูบุบผา ชื่นปิติกุล ให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นก่อนแข่งขัน

แข่งขัน

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง “สีส้ม” แข่งขันกับ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม “สีเขียว”

ถ่ายรูปกับพิธีกรคุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย

ถ่ายรูปกับพิธีกรคุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย

รับรางวัล

ชนะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ ด้วยคะแนน ๔๔๐/๕๐ รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

Advertisements