ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

นางบุบผา  ชื่นปิติกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความสามารถผู้เรียน

Advertisements
%d bloggers like this: