รูปกิจกรรมทั่วไป 1

กิจกรรมเด่น

ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

ร่วมจุดเทียนถวายพระพร “๑๒ สิงหามหาราชินี”

ร่วมจุดเทียนถวายพระพร“๑๒ สิงหามหาราชินี”

ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

แต่งกายด้วยผ้าไทย รักษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยจึงได้รับเชิญ เดินแบบผ้าไทย

๑๒ สิงหาคม “วันแม่” ในงาน “มหกรรมผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี”   ของจังหวัดตรัง

เพื่อเป็นแบบอย่างกับบุคคลทั่วไป


เป็นกรรมการให้คะแนน ในรายการ “เวทีคนเก่ง” ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๐

ให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการฝึกฝนนักเรียน จนได้รับรางวัล ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๐

๒ คนเก่งผู้ปูทางให้รุ่นน้อง  นางสาวเสาวภา โยธาทูล  นายธิเบศธ์ จำปา แชมป์ ๔ สมัย

ทำคะแนนสูงสุดในรอบ ๕ ปี ของทางรายการเวทีคนเก่ง

ครูบุบผา  ชื่นปิติกุล ให้กำลังใจนักเรียนก่อนการแข่งขัน

แชมป์สมัยที่ ๑ รับรางวัลทุนการศึกษาครั้งที่ ๑ พิธีกร คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ร่วมชื่นชม

แชมป์สมัยที่ ๒ รับรางวัลทุนการศึกษาครั้งที่ ๒

แชมป์สมัยที่ ๓ รับรางวัลทุนการศึกษาครั้งที่ ๓

แชมป์สมัยที่ ๔ รับรางวัลทุนการศึกษาครั้งที่ ๔ และเงินรางวัลพิเศษ

รุ่นน้องสานต่อ ที่ ช่อง ๕

ครูบุบผา  ชื่นปิติกุล  นายจิณวัฒน์ แก่นเมือง และ นางสาวภัทรนิตย์  ธนทวี  ๒ คนเก่ง

เข้าร่วมแข่งขัน รับรางวัลรองแชมป์ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

พิธีกรคุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ร่วมชื่นชม

ครูแสดงความยินดีคะแนนนำลิ่ว วางแผนการฝึกซ้อมประสบความสำเร็จ

นักเรียนรับเงินรางวัลทุนการศึกษา

นักเรียนเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังหน้าเสาธง ทุกคนร่วมชื่นชม

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันเปิดพจนานุกรม

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียน No Paper นักเรียนให้ความสนใจ

และเรียนรู้อย่างมีความสุข

เรียนรู้นอกเวลาเรียน สอนซ่อมเสริม อย่างมีความสุข

ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากพระภิกษุและผู้นำทางศาสนา

รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนและผู้อื่นเสมอ

นำนักเรียนร่วมพิธีทางศาสนาเพื่อกล่อมเกลาอุปนิสัย และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ศึกษาหาความรู้ร่วมประชุมอบรมสัมมนาสม่ำเสมอ

ทำบุญตักบาตรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

เพื่อนครูและประชาชนทั่วไปในวันสำคัญทางศาสนา

ศึกษาดูงานร่วมกับบุคคลภายนอกได้อย่างกลมกลืน เรียนรู้วัฒนธรรมของทุกศาสนา

เพื่อพัฒนาตนสู่การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

นักเรียนรักและไว้วางใจร่าเริงแจ่มใสเมื่ออยู่กับครูบุบผาแข่งกีฬาเรียนรู้กติกาพาใจเบิกบาน

นักเรียนรักและไว้วางใจ ร่าเริงแจ่มใสเมื่ออยู่กับครูบุบผา

ศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุขนักเรียนห้องเรียน No Paper

Advertisements
%d bloggers like this: