รูปกิจกรรมทั่วไป 2

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการอำนาจ แก้วรักษ์ ในโอกาส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน

ผู้อำนวยการวินัย ทองรัตน์ ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นักเรียน ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน

รับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเรื่องการเขียน จากนักเขียน คุณ กนกวลี คุณวัชระ สัจจะสารสิน คุณพินิจ นิลรัตน์

รับเกียรติบัตร จากครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ

นักเรียน นำเสนองาน กิจกรรม”หนังสือพิมพ์หน้าเดียว”
กิจกรรมชุมนุมไทยประยุกต์ ครูบุบผา ชื่นปิติกุล เป็นที่ปรึกษา

นักเรียน นำเสนองาน กิจกรรม”หนังสือพิมพ์หน้าเดียว”
กิจกรรมชุมนุมไทยประยุกต์ ครูบุบผา ชื่นปิติกุล เป็นที่ปรึกษา

นำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รับฟังคำบรรยายจากคุณระลึก หลีกภัย ณ บ้านแม่ถ้วน

นำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รับฟังคำบรรยาย จากคุณระลึก หลีกภัย ณ บ้านแม่ถ้วน

นำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ปฏิบัติจริง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เยี่ยมชม “หนังสือพิมพ์ตรังไทม์”

ฝึกนักเรียน เข้าร่วมแข่งทักษะทางสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5 รายการ “เวทีคนเก่ง”
นักเรียนเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์

นักเรียนขอพรใน “วันไห้วครู”

อาชีพเสริม “ทำสวนยางพารา” อย่างพอเพียง

ความภาคภูมิใจในสถาบัน “โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง”

Advertisements
%d bloggers like this: