ผลงานและความภาคภูมิใจ

นางบุบผา  ชื่นปิติกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

 

รางวัลที่ได้รับ

รับเข็ม To Be Number One

รูปกิจกรรมทั่วไป 1

รูปกิจกรรมทั่วไป 2

Advertisements
%d bloggers like this: