ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสภาราชินีถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ อันกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตราประจำโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

อาคารสภาราชินีในอดีต

ประวัติโรงเรียน

Advertisements
%d bloggers like this: